Jaroslav Nehaj - Váš spoľahlivý pracovník

Dobrý deň.

Moje meno je Bc. Jaroslav Nehaj a som uchádzačom o zamestnanie vo Vašej spoločnosti. Mám bohaté pracovné skúsenosti od ekonomických a administratívnych prác, cez procesné, projektové a školiace pozície. Mám tiež niekoľkoročnú skúsenosť s vlastným podnikaním.

Moje pracovné skúsenosti je možné rozdeliť do 4 oblastí:

Počas rôznych prác, ktoré som absolvoval, mi veľkým pomocníkom boli práve zručnosti v oblasti administratívy a ekonómie. Mám skúsenosti s:

  • 10-prstové písanie na PC
  • Zmysluplná organizácia pracovných zložiek
  • Prehľadné podklady pre účtovné oddelenie
  • Administrácia webu
  • Ovládam všetky bežné kancelárske aplikácie
  • Mám tiež skúsenosti s širokou paletou rôznych ekonomických, či logistických aplikácií a viem sa rýchlo naučiť prácu s novými

Mám veľmi rád prezentovanie a prácu s publikom. Informácie viem pretaviť do zrozumiteľnej formy a tieto efektívne odprezentovať. Skúsenosti so školením mám hlavne zo spoločnosti DHL Express Slovakia, kde som zamestnancov zaúčal nové pracovné postupy, avšak svoje prezentačné zručnosti som využil aj vo vlastnom podnikaní. Jednak pri prednáškach o zdravej výžive a tiež na kurzoch, ktoré som vytvoril pre Centrum celoživotného vzdelávania (Kurz tvorby webu a kurz e-mail marketingu).

Práca s informáciami je jednou z mojich vášní. Informácie viem prehľadne triediť, organizovať, upravovať do rôznych formátov a efektívne šíriť. Okrem toho mám silné analytické myslenie, ktoré mi tiež veľmi pomohlo pri procesných a projektových prácach pre spoločnosti DHL Express Slovakia a Vodafone Czech Republic.

Skúsenosti z rôznych pracovných pozícií sa mi tiež podarilo zúžitkovať vo vlastnom podnikaní. Spolu s manželkou sme 4 roky úspešne viedli obchod so zdravou výživou a okrem toho už 6-ty rok prevádzkujeme portál "Tajomstvo chudnutia", kde pomáhame svojim klientom s chudnutím a zmenou životného štýlu. Aktuálne sa venujem už iba tomuto podnikateľskému projektu, kde zabezpečujem administráciu webu, internetový marketing, automatizáciu procesov, fakturáciu,...

História zamestnaní

Oravské múzeum

09/2002 - 10/2004, Ekonóm

Ekonomické a administratívne práce Účtovníctvo

DHL Express (Slovakia), s. r. o.

03/2005 - 03/2008, Process flow agent

Príprava a organizovanie nakládky a vykládky zásielok na pobočke. Kontrola kvality údajov o odchádzajúcich zásielkách. Nahadzovanie údajov o zásielkach do PC systému. Denná komunikácia a reporting ohľadom prichádzajúcich a odchádzajúcich zásielok.

DHL Express (Slovakia), s. r. o.

04/2008 - 07/2010, Procesný špecialista / Tréner

Zdokonaľovanie a optimalizácia prevádzkových procesov prostredníctvom auditov a školení. Vývoj nových a upravovanie existujúcich procesov a systémov. Realizácia praktických školení. Vzdelávanie zamestnancov a následná kontrola kvality ich práce. Plánovanie a riadenie implementácie projektov na operačnom oddelení v medzinárodnej prepravnej spoločnosti. Zodpovednosť za zvyšovanie kvality práce cca 100 zamestnancov

Vodafone Czech Republic a.s. Česká republika

02/2011 - 12/2011, Projektový manažér Procesný a projektový špecialista

Tvorba procesov pre predajné kanály. Tvorba a šírenie vzdelávacích materiálov. Správa e-learningového systému. Riadenie menších projektov. Zavádzanie nových produktov do predajných kanálov.

Audiomaster CZ a.s. Česká republika

01/2012 - 06/2013, Logistik

Nastavenie a realizácia logistických procesov. Objednávanie a naskladňovanie tovaru do systému. Reklamácie, inventúry,...

Vlastné podnikanie - Obchod so zdravou výživou

07/2013 - 12/2017, Majiteľ / Predajca / Marketingový pracovník

Spolu s manželkou, ktorá je výživovou poradkyňou sme založili predajňu so zdravou výživou v Ružomberku. Mal som na starosti všetky činnosti vedúce k založeniu firmy, a vzniku úspešnej maloobchodnej predajne. Po tejto úvodnej fáze som vo firme pracoval ako predajca, administratívny pracovník a marketingový pracovník. Po 4 rokoch úspešného prevádzkovania predajne sme ju predali novému majiteľovi a venujeme sa už len nášmu druhému podnikateľskému projektu.

Vlastné podnikanie - Tajomstvo chudnutia

07/2013 -03/2019, Majiteľ / Marketingový špecialista

Spolu s manželkou, ktorá je výživovou poradkyňou sme založili portál www.tajomstvochudnutia.sk . Predávame na ňom elektronické knihy a online výživové poradenstvo. Mojou úlohou je tvorba a správa webu, marketingové aktivity, newslettre, technické nastavenia všetkých aplikácií, tvorba marketingových stratégií, komunikácia s affiliate partnermi, administratíva...

SunSoft plus spol. s r.o. - Konzultant softvérových aplikácií / IT konzultant

03/2019 - Doteraz

Vedenie a účasť na implementačných projektoch. Poskytovanie telefonickej podpory k aplikáciám. Inštalácia a implementácia aplikácií. Školenia užívateľov. Testovanie aplikácií.  Tvorba užívateľskej dokumentácie.

Vzdelanie

Ekonomická fakulta (Univerzita Mateja Bela), Banská Bystrica 1999 - 2002, Ekonomika a riadenie podniku

Obchodná akadémia, Dolný Kubín 1995 - 1999, Ekonómia a administratíva

Kontakt

CHCETE ma mať vo svojom tíme? Neváhajte ma kontaktovať:

Created by Jaroslav Nehaj