Zhrnutie objednávky

  • Vyhodnotenie dotazníka

  • Analýza chýb vo vašej životospráve vzhľadom na dosiahnutie vášho cieľa

  • Návrhy a odporučenia na zmenu jedálničkaAk sa nachádzate v zahraničí a budete platiť zo zahraničného účtu, využite prosím platbu kartou. Ušetríte si tak vysoké bankové poplatky.