Zásady ochrany osobných údajov

1. Prevádzkovateľ portálu www.tajomstvochudnutia.sk

Jaroslav Nehaj
Do Baničného 516/7
034 01 Ružomberok

Číslo živnostenského registra 570-13741
Neplátca DPH

e-mail: info @ tajomstvochudnutia.sk
ďalej len "prevádzkovateľ"

2. Dotknutá osoba

Dotknutá osoba je návštevník webu www.tajomstvochudnutia.sk, ktorého osobné údaje sú zbierané a zaznamenávané v informačnom systéme prevádzkovateľa, prípadne v informačných systémoch ďalších spracovateľov.

3. Spôsoby zberu osobných údajov

a) Zaznamenávanie cookies:

Pri tomto spôsobe sa zaznamenávajú tieto osobné údaje:

 • IP adresa
 • interakcia s webstránkou www.tajomstvochudnutia.sk

Prevádzkovateľ využíva funkciu “cookies” od spoločnosti Facebook a Google, ktorá zaznamenáva pohyb návštevníka v rámci Stránky. Informácie získané vďaka službe „cookies“ slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie Stránky a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba „cookies“ zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy prevádzkovateľa a jeho produktov na iných webových stránkach prezeraných návštevníkom. Pri tejto činnosti dochádza k zaznamenávaniu informácií o navštívenom obsahu Stránky, IP adresy, z ktorej návštevník Stránku navštívil, o čase strávenom na Stránke a iných aktivitách spojených s návštevou Stránky. Informácie o pohybe návštevníka na Stránke ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého Záujemca či Člen programu navštívil Stránku a spoločnosť Facebook a Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže návštevník zrušiť v nastaveniach svojho internetového prehliadača.

b) Zadanie mena a e-mailu dotknutej osoby pre účely zasielania noviniek

Pri tomto spôsobe sa zaznamenávajú tieto osobné údaje:

 • Meno
 • E-mailová adresa

Dotknutá osoba dáva vyslovený súhlas so spracovaním uvedených osobných údajov kliknutím na potvrdzovací odkaz zaslaný e-mailom. Tento súhlas dáva do odvolania, maximálne však na 5 rokov. Po uplynutí tohoto obdobia buď dotknutá osoba udelí ďalší súhlas, alebo budú údaje vymazané z databáz prevádzkovateľa.

Súhlas je tiež možné kedykoľvek odobrať kliknutím na odhlásenie sa z odberu noviniek. Tento odkaz je dostupný v každej e-mailovej správe zaslanej prevádzkovateľom.

c) Vyplnenie objednávky

Pri tomto spôsobe sa zaznamenávajú tieto osobné údaje:

 • Meno
 • Priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Adresa

Dotknutá osoba dáva zaslaním objednávky vyslovený súhlas na spracovanie uvedených osobných údajov. Účelom spracovania týchto osobných údajov je:

 • Plnenie samotnej zmluvy - vystavenie faktúry a doručenie produktu
 • Zákonná povinnosť uchovávať faktúry pre účely účtovníctva po dobu 10 rokov

4. Kde sa nachádzajú Vaše osobné údaje

Pre účely spracovania osobných údajov dotknutej osoby používame profesionálne aplikácie spoločnosti Smartselling a.s. (ďalej len sprostredkovateľ). S touto spoločnosťou máme uzatvorenú spracovateľskú zmluvu a Vaše údaje sú zabezpečené všetkými modernými zabezpečovacími prostriedkami.

5. Ukončenie spracovania osobných údajov

Dotknutá osoba môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese: info @ tajomstvochudnutia.sk. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu prevádzkovateľovi a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.